Pasek dekoracyjny

Życzenia dla Pana Władysława Rusieckiego, mieszkańca Milwina, członka Powstania Warszawskiego

Szanowny Panie
Władysławie Rusiecki!

Powiadomiony przez Muzeum Powstania Warszawskiego, o Pana udziale w zbrojnym wystąpieniu przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w roku 1944 – Powstaniu Warszawskim składam niniejszym

wyrazy głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, jest częścią tożsamości nie tylko warszawiaków, ale wszystkich Polaków.

Bez powstania nie byłoby wolnej Polski, a bez jego uczestników i ich pracy nasza Ojczyzna nie wyglądałaby tak jak dziś, nie miałaby bohaterskiej, niezłomnej i niepokornej duszy. Pokazaliście naszemu pokoleniu to co jest najważniejsze – determinację w walce o niepodległość.

Wspólnota Gminy Luzino jest dumna z faktu przebywania na jej terenie tak znamienitej osoby.

Z poważaniem
Jarosław Wejer
Wójt Gminy Luzino

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer