Pasek dekoracyjny

Sport and recreation

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki

The Commune Sports, Recreation and Tourism Centre of Luzino is an administrator of the Communal sports facilities, including: Hala Widowiskowo – Sportowa of Marshall Maciej Płażyński, the Communal Stadium, the Orlik Pitch in Luzino and the Complex of Pitches in Kłębowo.

The entity is a co-organisator of over 100 recreational and sport events, of which the most important are: The Cycle of 13 Polish Tournaments of Kashubia Cup, the Kashubian Paralympics, Spartakiad for Preschoolers, the Street Run Kashubian Fifteen, the Village League of Luzino, the Football League of Luzino, the Cycle of the Communal Olympics for the School Children, Tournament “Nadzieje Polskiej Piłki” of Marshal Maciej Płażyński, the Cykle of “Bieg Po Zdrowie” (“Run for Health”) and the Kashubian Footbal Championship for Men and Women.

Over 500 children and 200 adults participate in training sessions of the Commune Sports, Recreation and Tourism Centre of Luzino (GOSRiT) sports sections, such as: 12 children’s and young people’s football teams for boys and girls, IV League and B-Class for Men, II Women’s League, kickboxing session, girls’ volleyball, table tennis, combat sports of koluchstyl, Active seniors, 9 village teams: Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Zelewo, Barłomino, Wyszecino, Robakowo, Sychowo, Milwino.

GOSRiT proposes also to organise sports camps and trainings.

The Commune Sports, Recreation and Tourism Centre of Luzino
ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
tel./fax: 58 678 05 54
www.gosrit.luzino.pl
www.uwolnijpilke.pl
https://www.facebook.com/ktskgoritluzino?ref=profile

Director of the centre: Piotr Klecha

No filters available.post_type:events

Newsletter

Subscribe to our Newsletter and let you know about upcoming events

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer