Pasek dekoracyjny

Culture and entertainment

In the Commune of Luzino there is the Communal Public Library of Leon Roppel, which, apart from the basic activity, organises different types of activities and workshops for children, youth and also adults. The Communal Public Library has branches in Sychów and Kłębów.
The Communal Cultural Centre in Luzino is engaged in organising parties and cultural events. In the Communal Cultural Centre there are also art, English, guitar, wind instruments and piano lessons organised for children.

The Communal Public Library of Leon Roppel in Luzino

Ofiar Stutthofu 56
84-242 Luzino
Tel.: 58 678 20 86
e-mail: biblioteka@luzino.info
www.luzino.info

Director of the library: Maria Krośnicka

Branch in Sychowo
ul. Szkolna 4
84-242 Sychowo
Tel.: 58 572 02 22
e-mail: sychowo@luzino.info
www.sychowo.biblioteka-luzino.pl

Branch in Kłębowo
ul. Wiejska 49
84-242 Kłębowo
Tel.: 505 359 238
e-mail: keblowo@prekom.pl
www.keblowo.biblioteka-luzino.pl

 

The Communal Cultural Centre in LuzinoOfiar Stutthofu 14
84-242 Luzino
Tel./fax: 58 678 05 52
e-mail:info@gok.luzino.pl
www.gok.luzino.pl

acting Director of the centre: Krystyna Potrykys

No filters available.post_type:events

Newsletter

Subscribe to our Newsletter and let you know about upcoming events

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer