Pasek dekoracyjny

Kultura i rozrywka

Do pobrania: KALENDARZ IMPREZ 2018


Na terenie Gminy Luzino prężnie działa Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla, która oprócz swej podstawowej działalności organizuje różnego rodzaju zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży a także dorosłych. Gminna Biblioteka Publiczna posiada swoją filię w Sychowie oraz Kębłowie.
Organizacją imprez oraz wydarzeń kulturalnych zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie. W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są również zajęcia plastyczne dla dzieci, lekcje języka angielskiego oraz gry na gitarze, instrumentach dętych czy pianinie.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie
ul. Ofiar Stutthofu 56
84-242 Luzino
Tel.: 58 678 20 86
e-mail: biblioteka@luzino.info
www.luzino.info

Dyrektor placówki: Maria Krośnicka

Filia w Sychowie
ul. Szkolna 4
84-242 Sychowo
Tel.: 58 572 02 22
e-mail: sychowo@luzino.info
www.sychowo.biblioteka-luzino.pl

Filia w Kębłowie
ul. Wiejska 49
84-242 Kębłowo
Tel.: 505 359 238
e-mail: keblowo@prekom.pl
www.keblowo.biblioteka-luzino.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
ul. Ofiar Stutthofu 14
84-242 Luzino
Tel./fax: 58 678 05 52
e-mail: info@gok.luzino.pl
www.gok.luzino.pl

Dyrektor placówki: Rafał Płotka

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer