Pasek dekoracyjny

POIiŚ 2014-2020

 

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowanie sieci wodociągowej, wybudowanie ujęć wody (studni głębinowych), wsparcie Stacji Uzdatnia Wody w Kębłowie oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekty SUW Luzino, SUW Kębłowo oraz OŚ Luzino. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty efekt rzeczowy projektu w postaci wybudowania kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 54,21 km, przebudowania sieci wodociągowej o łącznej długości 17,38 km, wybudowania 4 ujęć wody (studni głębinowych) w miejscowości Luzino, Kębłowo oraz Sychowo oraz wsparta zostanie jedna Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Kębłowo. Poza tym w wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty również efekt ekologiczny w postaci przyłączenia nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej w ilości 4800 RLM oraz po zakończeniu projektu zostanie uzdatnionej 140 000 m3/rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


Dnia 22 września 2016 r.,  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podpisał umowę dot. dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Luzino” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 54,21 km kanalizacji sanitarnej, przebudowane 17,38 km sieci wodociągowej oraz przebudowane zostaną 3 ujęcia wody: w Sychowie, w Kębłowie oraz 2  w Luzinie.

Gmina Luzino otrzymała na ten cel 32 333 221,56 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 62 280 598,07 zł.  Początek robót budowlanych zaplanowano na maj 2017 r., zaś zakończenie inwestycji na czerwiec 2019 r.


PROMOCJA PROJEKTU


Spoty promocyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia dokumentujące zakup tablic informacyjnych oraz przeprowadzone akcje promocyjno – informacyjne wśród mieszkańców 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUDOWA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKTUALNOŚCI


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI


 

Filtr nie dostępnypost_type:events