Pasek dekoracyjny

Zamówienia publiczne

 • DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTÓW SUW SYCHOWO, SUW LUZINO ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W LUZINIE,W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” NR 24.2018http://bip.luzino.pl/2607.html

 • Zapytanie Ofertowe Nr 1-2.3-POIiŚ dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” 11 Oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Do pobrania: Zapytanie Ofertowe Nr 1-2.3-POIiS-2017

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego nr 1/2.3/POIS/2017
  Do pobrania: Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_1-2.3POIS-2017 (1)


 • Zapytanie ofertowe na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy Luzino 
  Do pobrania: Zapytanie ofertowe dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Nr Or.2600.2.1.2017
 • Załączniki do Zapytania ofertowego
  Do pobrania: Załącznik nr 1, 2, 3 do zapytania ofertowego
 • WYJAŚNIENIA NR 1 do zapytania ofertowego (znak sprawy nr: Or.2600.2.1.2017) Zapytanie ofertowe na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy Luzino NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO ” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH” 11 OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU Do pobrania: Wyjaśnienia nr 1 Or.2600.2.1.2017
 • Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Or.2600.2.1.2017 Zmiana
  Do pobrania: Załącznik nr – 1 do zapytania ofertowego Or.2600.2.1.2017 Zmiana
 • Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Or.2600.2.1.2017
  Do pobrania: Załącznik nr – 2 formularz ofertowy Or.2600.2.1.2017
 • WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAK SPRAWY: Or.2600.2.1.2017 na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy Luzino – do pobrania

 • Zapytanie ofertowe nr 2/2.3/POIŚ/2017 na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – do pobrania
 • Załącznik nr 1; specyfikacja techniczna – do pobrania
 • Załącznik nr 2; formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego dotyczącego zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – do pobrania
 • Załącznik nr 3; wzór umowy – do pobrania
 • WYJAŚNIENIA NR 1 do zapytania ofertowego NR 2/2.3/POIS/2017 Zapytanie ofertowe na  zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Luzino NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO ” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH” II OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – do pobrania

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2.3/POIS/2017 na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – do pobrania


 • BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” Nr 7.2017 Termin składania Ofert: 25.07.2017 r. ROBOTY BUDOWLANE
  http://bip.luzino.pl/2550.html

Filtr nie dostępnypost_type:events