Pasek dekoracyjny

Tekst łatwy do czytania

INFORMACJA O URZĘDZIE GMINY LUZINO W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ)

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Luzino

Urząd Gminy Luzino, czyli w skrócie urząd znajduje się przy ulicy Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie.

Budynek Urzędu Gminy – widok od strony skrzyżowania ulicy Młyńskiej i Ofiar Stutthofu

Tutaj jest główny budynek urzędu, w którym pracują wójt i urzędnicy.

 W budynku urzędu przy ulicy Ofiar Stutthofu 11 znajdują się: Wójt Gminy Luzino, Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kancelaria Urzędu, Referat Organizacyjny, Referat Finansowy.

 

Wjazd na parking przy urzędzie jest od strony ulicy Młyńskiej, tam też jest wejście do budynku.

Wejście główne do Urzędu Gminy

Urząd znajduje się też w drugim budynku na ulicy 10 Marca 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi budynek Urzędu Gminy na ulicy 10 Marca 11

W budynku Urzędu przy ulicy 10 Marca 11 znajdują się:

Referat Inwestycyjno – Eksploatacyjny, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Spraw Oświatowych, Biuro Rady Gminy.

Do poszczególnych referatów i pomieszczeń budynku na ulicy 10 Marca 11 prowadzi 7 wejść:

 • Wejście nr 1 – jest tam punkt obsługi programu „Czyste powietrze”
  i Koordynator dostępności
 • Wejście nr 2 – biuro Rady Gminy
 • Wejście nr 3 – Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
 • Wejście nr 4 – które prowadzi do:
 • Wejścia nr 5 – Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego i Obsługi Spraw Oświatowych
 • Wejścia nr 6 – Referatu Gospodarki Komunalnej
 • Wejścia nr 7 – Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 

Wójt jest kierownikiem urzędu. Wójtem Gminy Luzino jest Jarosław Wejer.

Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino

Wójtowi w pracy pomagają Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wielu referatów.

Czym zajmuje się urząd?

W urzędzie można się zameldować, wyrobić dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.
W urzędzie można też wziąć ślub cywilny.

W urzędzie zapłacisz podatki. To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa. Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Widok na park im. prof. Gerarda Labudy w centrum Luzina

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w gminie to także rzeczy, za które odpowiada urząd.

Kontakt z pracownikami urzędu

Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 8.45 – 16.45

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer: 58 678 20 68

Możesz też wysłać e-mail na adres: sekretariat@luzino.pl

 Żeby załatwić sprawy w urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Gminy Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino

 • przynieść pismo do kancelarii na ul. Ofiar Stutthofu 11

Kancelaria to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.

Jak trafić do kancelarii?

Wchodzisz wejściem od strony ulicy Młyńskiej

Wejście do głównego budynku urzędu

Kancelaria znajduje się w pierwszych drzwiach po prawej stronie.

 • możesz też napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:

sekretariat@luzino.pl

 • jeśli chcesz możesz do nas zadzwonić na numer 58 678 20 68.

 

Jeśli przyjedziesz do nas autem

i jesteś osobą niepełnosprawną, zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

 

 

 

 


znak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych

Jedno miejsce znajdziesz przy budynku urzędu na ul. Ofiar Stutthofu, jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych jest też na ulicy 10 Marca.

Filtr nie dostępnypost_type:events