Pasek dekoracyjny

Tekst do odczytu maszynowego

Urząd Gminy Luzino

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi
o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie wójt Jarosław Wejer.

Urząd Gminy Luzino zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości wiejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

 

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Luzino

Urząd Gminy Luzino
Ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

E-mail: sekretariat@luzino.pl

Telefon: 58 678 20 68 wew. 31

 

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Luzino jest otwarty:

 • w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – od 7.30 do 15.30
 • w środę – od 8.45 do 16.45

 

Żeby załatwić sprawy w urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Gminy Luzino

Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino

 • przynieść pismo do kancelarii na ul. Ofiar Stutthofu 11
 • skontaktować się telefonicznie na numer telefonu: 58 678 20 68 wew. 31
 • można też napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: sekretariat@luzino.pl

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • na parkingu przy budynku Urzędu Gminy na ulicy Ofiar Stutthofu znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, na parkingu przy drugim budynku Urzędu na ulicy 10 Marca 11 również jest jedno takie miejsce.
 • w przypadku trudności w dostaniu się do budynków Urzędu istnieje możliwość odbycia spotkania i przyjęcia klienta na parterze budynku przy ulicy 10 Marca 11
  w pomieszczeniach znajdujących się w Wejściu nr 1 lub Wejściu nr 2 (biuro Rady Gminy).

Filtr nie dostępnypost_type:events