Pasek dekoracyjny

Sołectwo Milwino

SołtysSołtys Sylwia Trepczyk
Tel.: 798-869-543

 

Milwino (Milwino), wieś sołecka. O pierwotnym osadnictwie w tej wsi świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w 1972 roku. Badaniem objęto cmentarzysko grobów skrzynkowych ze średniowiecznej kultury pomorskiej. Odnaleziono wówczas dwie popielnice całe, a jedną zniszczoną i ustalono ślady osady produkcyjnej, huty szkła. Eksponaty stanowią własność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W 1381 roku Milwino należało do wsi pogranicznych urzędu zakonnego Mirachowo i było jednym z dóbr „panków”, a od roku 1600 Milwino jest wymieniane jako wieś należąca do parafii Luzino. Właścicielami wsi byli Michał von Zelewski, Michał von Mach, Michał von Tempski, który był przez wiele lat reprezentantem dóbr rycerskich. Przez wieś przebiegał najstarszy szlak handlowy Via Regia. Pozostałością dawnego traktu jest bruk w kierunku Barłomina. W okresie międzywojennym oddana została do użytku szkoła podstawowa, która funkcjonowała do lat 60.tych XXw. Później funkcjonował  tam jeszcze oddział szkoły w Sychowie dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Ostatnią klasę z Milwina przeniesiono do Sychowa w 1991 roku.

Zabytki archeologiczne: Via Regia (szlak handlowy z południa Europy na północ).

Osobliwości przyrodnicze: groty w lesie (wejście na teren leśny od ul.Wejherowskiej – przed posesją 61b), enklawa przyrodnicza „Milwińskie Doły” (rozpoczyna się tuż za Milwińską Hutą i rozciąga się wzdłuż ul.Wejherowskiej do Milwina – po lewej stronie jadąc w kierunku Częstkowa).

Szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy tzw. „Bruk Barłomiński”, biegnący Via Regią (od Barłomina przez Milwino i dalej w kierunku Gdańska), trasa Nordic Walking zwana „Widokową” (15,5 km) Robakowo – Milwino,  przez Dąbrówkę i Sychowo.

Punkt widokowy: Milwińska Huta – 201 m. n.p.m. z widokiem na panoramę Luzina (ul.Wejherowska).

Warto wiedzieć: W Milwinie widoczny jest cenny układ ruralistyczny – wsi placowej o kształcie regularnego trójkąta, którego boki  wyznaczały wiejskie drogi, przy których istniały zabudowania, a plac stanowił, dawniej, publiczne pastwisko dla bydła. Układ placowy pochodzi ze   średniowiecznej lokacji i należy do rzadko zachowanych na Pomorzu.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer