Pasek dekoracyjny

Edukacja

Do dnia 07 czerwca 2019 r. rodzice uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie.

Załączniki:

1) Informacja Wójta Gminy Luzino z dnia 30.05.2019 r. dla Rodziców uczniów klas III

2) wniosek o przyjęcie ucznia do IV klasy

Informacja Wójta dot. realizacji przyjętych założeń wprowadzenia reformy oświaty.

Informacje o szkołach:

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
ul. Szkolna 13
84-242 Luzino
Tel.: 58 678 20 14, fax: 58 678 20 14, wew. 32
e-mail: sp.luzino@wp.pl
www.sp.luzino.pl

Dyrektor placówki: Dariusz Rompca

 

– Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie
ul. Szkolna 4
84-242 Sychowo
Tel./fax: 58 678 20 83
e-mail: spsychowo@op.pl
www.spsychowo.pl

Dyrektor placówki: Władysława Joskowska

 

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie
ul. Wiejska 49
84-242 Kębłowo
Tel.: 58 678 20 24
e-mail: sp_keblowo@ poczta.onet.pl
www.spkeblowo.strefa.pl

Dyrektor placówki: Renata Grzenia

 

– Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie
ul. Szkolna 3
84-242 Barłomino
Tel.: 58 678 20 95
e-mail: spbarlomino@op.pl
www.spbarlomino.pl

Dyrektor placówki: Halina Szlaga

 

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
ul. Szkolna 2
84-242 Wyszecino
Tel.: 58 678 00 01
e-mail: spwyszecino@wp.pl
www.spwyszecino.pl

Dyrektor placówki: Barbara Hojan

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Profesora Gerarda Labudy w Luzinie

  ul. Mickiewicza 22
  84-242 Luzino
  Tel.: 58 678 27 09, fax: 58 678 26 13
  e-mail: info@spnr2.luzino.pl
  www.spnr2.luzino.pl

Dyrektor placówki: Kazimierz Bistroń

– Gminne Przedszkole Publiczne
ul. Wilczka 4
Tel: 58 678 20 68, wew. 57
e-mail: przedszkole-luzino@tlen.pl
www.przedszkole.luzino.pl

Dyrektor placówki: p.o. Edyta Wicka

– Żłobek „Tuptusie” w Luzinie
ul. Machalewskiego 17
84-242 Luzino
tel.: (58) 736 11 07
e-mail: info@tuptusie-luzino.pl
www.tuptusie-luzino.pl

Dyrektor placówki: Joanna Walasek

______________________________________________________

Stypendia

Samorząd Gminy Luzino, widząc potrzebę wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki, wybitne osiągnięcia w nauce, przyjął lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dziennych oraz słuchaczy dziennych studiów stacjonarnych, osiągających wysokie wyniki, wybitne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Gminy Luzino.

Zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone w Uchwale Rady Gminy Luzino Nr XLVIII/564/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino.

Ponadto Rada Gminy uchwałą Nr XLVIII/565/2018 z dnia 12 października 2018 r. przyjęła szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

załączniki:

UCHWAŁA NR XLVIII/564/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

– Oświadczenie_- zgoda na przetwarzanie danych_osobowych_

UCHWAŁA NR XLVIII/565/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych

Oświadczenie_- zgoda na przetwarzanie danych osobowych_(stypendia sportowe)______________________________________________________

Stypendium socjalne

Informacje do pobrania:

W N I O S E K
informacja stypendium

______________________________________________________

 

______________________________________________________

Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino – Do pobrania 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer