Pasek dekoracyjny

Bezpieczeństwo

Posterunek Policji w Luzinie
ul. Ofiar Stutthofu 58
tel.: 58 678 20 97, wew. 298 50

Kierownik Posterunku Policji – st. asp. Artur Kaszuba

Dzielnicowi Gminy Luzino:

rejon nr 1 – obejmujący teren wsi Luzino

mł. asp. Grzegorz Bulczak, tel. 58 678 20 97, tel. kom. 571 335 306

dzielnicowy.luzino1@gd.policja.gov.pl 

 

rejon 2 – obejmujący teren wsi: Kębłowo, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino, Wyszecino, Barłomino, Robakowo, Tępcz;

st. sierż. Bartosz Karbowski, tel. 58 678 20 97, tel. kom. 571 335 305

dzielnicowy.luzino2@gd.policja.gov.pl 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Luzino
tel.: 998/112

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie – Sławomir Miotk
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie – wakat
Komendant Gminny OSP – Jan Dettlaff

OSP Luzino
Prezes – Alicja Hinz
Naczelnik – Sławomir Miotk, tel. 888 989 937
ul. Ofiar Stutthofu 39
84-242 Luzino
www.osp.luzino.pl, adres e-mail: zk@luzino.pl

OSP Milwino
Prezes – Marcin Burchacz,
Naczelnik – Rafał Repeta
ul. Strażacka 5
84-217 Milwino

adres e-mail: marcinburchacz@gmail.com, adres do korespondencji: 84-217 Milwino ul. Strażacka 3

OSP Zelewo
Prezes – Ryszard Groth, tel. 785 925 843
Naczelnik – Grzegorz Szulc
ul. Długa 31
84-252 Zelewo

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer