Pasek dekoracyjny

Podatki

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok


Podatek rolny

Wysokość stawki podatku rolnego wynosi:

  1. a) dla gruntów powyżej 1 ha – 130 zł od 1 ha przeliczeniowego
  2. b) dla gruntów do 1 ha – 260 zł
  3. c) grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku

 

Ponadto informujemy, iż obniżona została cena skupu żyta, z kwoty 54,36 zł za 1 dt(q) do kwoty 52,00 zł za 1 dt (q).

Podatek leśny

Wysokość stawki podatku leśnego za 1ha wynosi 42,24 zł.

Informujemy, że z podatku od nieruchomości w 2019 r. zwolnione zostały budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte i bezpośrednio użytkowane wyłącznie do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, ochrony  przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i doprowadzania ścieków z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wodę oraz podatek od środków transportowych nie ulega zmianie, a zatem obowiązują takie same stawki, jak w 2018 r.

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events