Pasek dekoracyjny

Podatki

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok


Podatek rolny

Wysokość stawki podatku rolnego wynosi:

  1. a) dla gruntów powyżej 1 ha – 130 zł od 1 ha przeliczeniowego
  2. b) dla gruntów do 1 ha – 260 zł
  3. c) grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku

 

Ponadto informujemy, iż obniżona została cena skupu żyta, z kwoty 54,36 zł za 1 dt(q) do kwoty 52,00 zł za 1 dt (q).

Podatek leśny

Wysokość stawki podatku leśnego za 1ha wynosi 42,24 zł.

Informujemy, że z podatku od nieruchomości w 2019 r. zwolnione zostały budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte i bezpośrednio użytkowane wyłącznie do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, ochrony  przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i doprowadzania ścieków z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wodę oraz podatek od środków transportowych nie ulega zmianie, a zatem obowiązują takie same stawki, jak w 2018 r.

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer