Pasek dekoracyjny

Sołectwo Wyszecino

Sołtys Ewa Halman
Tel.: 503 548 713

Wyszecino (Wëszecëno), wieś sołecka. Najstarsze osadnictwo datowane jest na wczesną epokę żelaza, co zostało stwierdzone na podstawie sześciu stanowisk archeologicznych, w tym pięciu osadniczych i jednej produkcyjnej – huty szkła. Należało do dóbr panków z komornictwa mirachowskiego, a parafii Luzino. Było siedzibą rodu Wyszeckich (pisanych również Wiessietzki). W późniejszym okresie zostało podzielone najpierw na siedem, a potem na dziewięć udziałów szlacheckich, należących do: Wyszeckich, Tempskiego, Dobrzewińskiego, Koslowskiego, Kosa, Dombrowskiego, Robakowskiego i Zelewskiego. Według statystyki z 1789 rozróżniano: wieś szlachecką Wyszeczyn, Wyszeczyńską Hutę, Wyszeczyński Młyn. Od 1853 roku dobra szlacheckie były stopniowo wykupywane przez: Randta, Hildebranda, von Eversta, starostę Lesse, Tanenberga, von Below, Müllera oraz Röhringa, starostę i deputowanego do sejmiku powiatowego.  W okresie międzywojennym XX w. majątek uległ parcelacji i został sprzedany.

Zabytki architektoniczne: stodoła, obora, spichrz, park podworski  z XIX w. (ul.Ofiar Stutthofu).

Pomniki przyrody:  250 letnia lipa drobnolistna o wysokości 35 m, znajdująca się w parku podworskim.

Osobliwości przyrodnicze: Dwa jeziora: Białe i Czarne (dojście od ul.Smażyńskiej, Wyszecki Wąwóz – 1,09 ha z rzadko występującą roślinnością źródliskową (ul.Ofiar Stutthofu – około 150 m za ul.Smażyńską po lewej stronie drogi, jadąc w kierunku Łebna).

Gospodarstwa agroturystyczne: „Aurelia” (ul.Myśliwska), „Domy na kaszubskiej wsi” (ul.Smażyńska).

Warto wiedzieć. W roku 1734, w czasie polskiej wojny secesyjnej na polach wyszeckich bitwę stoczyły wojska koronne Stanisława Leszczyńskiego pod dowództwem wojewody lubelskiego Jana Tarły z wojskami rosyjskimi. Bitwę wygrali Rosjanie. Przed II wojną światową w Wyszecinie istniało więzienie, a osadzeni byli zatrudniani  na folwarku. Po II wojnie światowej we wsi funkcjonowało  Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pierwsza szkoła w Wyszecinie została wybudowana w 1952 roku.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer