Pasek dekoracyjny

Sołectwo Barłomino

Sołtys

Sołtys Barłomina

Sołtys Mariusz Stenka
Tel.: 505-623-261

Barłomino (Barłomino), wieś sołecka.  Najstarsze dokumenty mówiące o wsi pochodzą z 1400 roku. Na przestrzeni wieków właścicielami Barłomina byli: Jan Lubocki, Krzysztof Czapski, Ernest von Krockow, generał von Schachtman, von Grumblow, Adolf Fredrich von Zelewski, Eberhart von Zelewski, a ostatnim baron von Fuchs. W roku 1847 do majątku szlacheckiego, (wówczas właścicielem był Adolf Fridrich von Zelewski)  należało kilka folwarków i  młyn (na strumieniu Luzińskim) na dzisiejszym Sampowskim, stara kuźnia, owczarnia. W 1902 roku majątek Zelewskich miał 1182 ha, zamieszkiwany był przez 121 mieszkańców pochodzenia niemieckiego i 120 pochodzenia polskiego. Pierwsza szkoła w Barłominie powstała w 1880 roku, gdy właścicielem wsi był Eberhard Zelewski. Znajdowała się w domu folwarcznym między Barłominem i Milwinem. Od 1920 przeniesiono ją do wsi w pobliżu pałacu. Aktualnie znajduje się w dawnym domu przypałacowym dla służby, obok spalonego po wojnie pałacu. Przez wieś przebiegał najstarszy szlak handlowy Via Regia. Pozostałością dawnego traktu jest bruk między Milwinem a Barłominem i Tępczem (prowadził do rzeki Łeby).

Zabytki archeologiczne: Via Regia (szlak handlowy z południa Europy na północ).

Zabytki architektoniczne: oficyna dworska z końca XIX w., obecnie szkoła (ul.Szkolna) –  stajnia przydworska wykonana z polnego kamienia z końca XIX w., obecnie tartak (ul.Szkolna), park dworski z II połowy XIX w. (ul.Szkolna), cmentarz ewangelicki z II połowy XIX w., położony w lesie (dojazd od ul.Parkowej).

Pomniki przyrody: Aleja Lipowa (ul.Twardowskiego, ul.Lipowa), buk zwyczajny zwany czerwonym (ul.Szkolna), daglezja zielona i lipa drobnolistna (na terenie cmentarza ewangelickiego), świerk – przy szkole.

Osobliwości przyrodnicze: botaniczna ścieżka dydaktyczna  (przy Leśniczówce Barłomino).

Szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy tzw. „Bruk Barłomiński”, biegnący Via Regią (od Bożegopola, wzdłuż bądź w poprzek Pradoliny Łeby przez Barłomino do Milwina i dalej w kierunku Gdańska).

Noclegi: gospodarstwa agroturystyczne: „Zacisze” (ul.Okrężna),  „Ale Chata” (ul.Ofiar  Stutthofu), „Dampcówka” (przy Leśniczówce Barłomino).

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer