Pasek dekoracyjny

Sołectwo Sychowo

Sołtys Anna Magrian
Tel.: 501 895 053
www.sychowo.pl

Sychowo (Sychòwò), wieś sołecka. Najstarsze ślady osadnicze wskazują na epokę żelaza i okres wpływów rzymskich, co potwierdziły prowadzone wykopaliska archeologiczne z 1973 roku. Odnaleziono wówczas dwa, unikatowej wartości (jedyne w Polsce) okazy archeologiczne. Były to popielnica domkowa datowana na lata 650-550 p.n.e., oraz popielnica z wyobrażeniem rąk, w której złożono spalone kości kobiety w wieku 35-45 lat. Eksponaty znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wieś Sychowo została wydzielona w roku 1862 z części majątku szlacheckiego Robakowo, kiedy to własność  Warzewskiego przechodzi na von Sychowskiego, na wybudowanie wówczas Schwichowa (jest to pierwsza zapisana nazwa wsi).  Należała do typowych wsi folwarcznych, a jej mieszkańcy utrzymywali  się głównie z rolnictwa. W okresie międzywojennym dóbr był Bernard Gniota. Z dawnych czasów w Sychowie zachował się dwór,  stajnia i budynki gospodarcze z końca XIX wieku, wybudowane z kamienia polnego. Obecnie dworek  wykorzystywany jest na cele szkoły, biblioteki, stajnia została zaadoptowana na potrzeby parafii pw. św. Józefa Oblubieńca, a budynki gospodarcze na cele mieszkalne.

Zabytki architektoniczne: dwór z końca XIX w. (ul.Szkolna), stajnia – obecnie kościół (ul.Jana Pawła II), budynki gospodarcze z 1907 roku (ul.Szkolna).

Pomniki przyrody: Aleja Lipowa z XIX w. (ul.Szkolna).

Szlaki turystyczne: szlak nordic walking – trasa „Widokowa” (15,5 km) Robakowo – Milwino,  przez Dąbrówkę i Sychowo.

Twórczość lokalna: rzeźba w drewnie (ul.Świerkowa).

Warto wiedzieć: Na rewersie pamiątkowego medalu Muzeum Archeologicznego w Gdańsku widnieje  popielnica domkowa odnaleziona w Sychowie z napisem VI w. p.n.e., stanowiąca dowód najcenniejszego znaleziska tego muzeum. Szkoła Podstawowa w Sychowie nosi imię płk Stanisława Dąbka, dowódcy obrony lądowej wybrzeża z 1939 roku.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer