Pasek dekoracyjny

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino

logotypy termomodernizacja

,,Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na  energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino”,

Gmina Luzino informuje, że przystąpiła do realizacji inwestycji pt. ,,Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na  energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino”, dla której otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4. Redukcja emisji współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Luzino, poprzez wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, na wybranych, istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności demontaż istniejących i montaż w miejsce zdemontowanych, opraw LED w ilości 851 szt. w poszczególnych miejscowościach:

 

Miejscowość Ilość opraw [szt.]
Barłomino (wieś) 34
Charwatynia (osada) 19
Dąbrówka (wieś) 8
Kębłowo (wieś) 191
Kochanowo (wieś) 32
Luzino 416
Milwino (wieś) 15
Milwińska Huta 8
Robakowo (wieś) 33
Sychowo (wieś) 18
Tępcz (wieś) 10
Wyszecino (wieś) 35
Zelewo (wieś) 22
Zielnowo (wieś) 10
Razem 851

Filtr nie dostępnypost_type:events