Pasek dekoracyjny

Sołectwo Kochanowo

SołtysSołtys Łucja Tokarska
Tel.: 607-193-095

 

Kochanowo (Kòchanowò), wieś sołecka o charakterze rolniczym, wydzielona w roku 1864 z dóbr kębłowskich. Leży na przedłużeniu drogi krajobrazowej Kępy Góreckiej. Najstarsze osadnictwo datowane jest na wczesną epokę żelaza. Nazwa Kochanowo powstała w latach 20  XX w. i wywodzi się od nazwiska właściciela wsi – Koch, który pod koniec XVIII w., zgodnie z modą romantyzmu, wybudował w niej pałacyk, założył  park i obszary leśne. W przyległym do pałacu  parku znajduje się grób właściciela majątku  Emila Kocha. Majątek ten, w 1936 roku  rozparcelowano, a nowi właściciele na wydzielonych gruntach postawili zabudowania zwane Poniatówkami.

Zabytki architektoniczne: pałac z XVIII w.,  wraz z częścią parku (nad stawem), dawna stajnia i obora, zabudowania Poniatówki, położone przy ul.Borysiewicza.

Warto wiedzieć:  Z inicjatywy ks. Bernarda Gończa i Kółka Rolniczego w Kębłowie,  w roku 1938, na rozstaju dróg Kębłowo – Kochanowo – Zelewo wybudowano kapliczkę poświęconą św. Wawrzyńcowi. Kapliczka ta informowała o granicy dwóch, ówczesnych parafii: Luzina i  Góry.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer