Pasek dekoracyjny

Sołectwo Dąbrówka

Sołtys DąbrówkiSołtys Bronisław Nadolski
Tel.: 667-628-573

Dąbrówka (Dąbrówka), wieś sołecka. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z wczesnej epoki żelaza i późnego średniowiecza. Pierwsza pewna  informacja z  nazwą Dombrowka znalazła się w protokole wizytacji kościelnych z końca XVI w.  W roku 1605  majątek był  podzielony na dwa udziały szlacheckie braci Dombrowskich. Natomiast właścicielami od około  1740 roku byli von Tempski i von Wysiecki, von Paschke, i August von Malotta, a następnie Broschke. W 1869 roku Dąbrówka i Dąbrówka Młyn należały do szlacheckiego obszaru dworskiego z trzema właścicielami, a w roku 1875, na skutek królewskiego rozporządzenia zostaje przekształcony w obszar gminy wiejskiej, z uwagi na podział majątku między kilku właścicieli.  W 1900 roku w Dąbrówce znajdowało się 27 domów z 46 gospodarstwami domowymi.

Zabytki architektoniczne:  budynek mieszkalny z XIX w. (ul.Krótka), spichlerz z XIX w. (ul.Lubowiedzkiego)

Szlaki turystyczne: szlak nordic walking – trasa „Widokowa” (15,5 km) Robakowo – Milwino,  przez Dąbrówkę i Sychowo.

Warto zobaczyć: Muzeum Wojskowe „GRYF” (ul.Lubowiedzkiego).

Warto wiedzieć: Dąbrówka posiada specyficzny układ zagospodarowania, dostosowany do cieku wodnego  dopływu  Gościciny, zwany zabudową o charakterze widlicowym –  do wsi prowadzi jedna droga, od której pozostałe rozchodzą się w kształcie wideł.  W latach osiemdziesiątych XX w. z Dąbrówki przeniesiono do skansenu wdzydzkiego:  dziewiętnastowieczny dwór o konstrukcji szkieletowej z wypełnionej cegłami, chatę wiejską z klepiskiem glinianym, drewniany krzyż upamiętniający pochówek zmarłych na cholerę.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer