Pasek dekoracyjny

Sołectwo Dąbrówka

Sołtys DąbrówkiSołtys Bronisław Nadolski
Tel.: 667-628-573

Dąbrówka (Dąbrówka), wieś sołecka. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z wczesnej epoki żelaza i późnego średniowiecza. Pierwsza pewna  informacja z  nazwą Dombrowka znalazła się w protokole wizytacji kościelnych z końca XVI w.  W roku 1605  majątek był  podzielony na dwa udziały szlacheckie braci Dombrowskich. Natomiast właścicielami od około  1740 roku byli von Tempski i von Wysiecki, von Paschke, i August von Malotta, a następnie Broschke. W 1869 roku Dąbrówka i Dąbrówka Młyn należały do szlacheckiego obszaru dworskiego z trzema właścicielami, a w roku 1875, na skutek królewskiego rozporządzenia zostaje przekształcony w obszar gminy wiejskiej, z uwagi na podział majątku między kilku właścicieli.  W 1900 roku w Dąbrówce znajdowało się 27 domów z 46 gospodarstwami domowymi.

Zabytki architektoniczne:  budynek mieszkalny z XIX w. (ul.Krótka), spichlerz z XIX w. (ul.Lubowiedzkiego)

Szlaki turystyczne: szlak nordic walking – trasa „Widokowa” (15,5 km) Robakowo – Milwino,  przez Dąbrówkę i Sychowo.

Warto zobaczyć: Muzeum Wojskowe „GRYF” (ul.Lubowiedzkiego).

Warto wiedzieć: Dąbrówka posiada specyficzny układ zagospodarowania, dostosowany do cieku wodnego  dopływu  Gościciny, zwany zabudową o charakterze widlicowym –  do wsi prowadzi jedna droga, od której pozostałe rozchodzą się w kształcie wideł.  W latach osiemdziesiątych XX w. z Dąbrówki przeniesiono do skansenu wdzydzkiego:  dziewiętnastowieczny dwór o konstrukcji szkieletowej z wypełnionej cegłami, chatę wiejską z klepiskiem glinianym, drewniany krzyż upamiętniający pochówek zmarłych na cholerę.

Filtr nie dostępnypost_type:events