Pasek dekoracyjny

Czyste Powietrze – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Trwa nabór wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Luzino i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia punktu obsługi przyjmowania wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Luzino. Gmina chce pomóc mieszkańcom w zdobyciu dotacji na wymianę pieców i ocieplenie budynków.

Współpraca Gminy Luzino z WFOŚiGW ma pomóc mieszkańcom Gminy Luzino w łatwiejszym złożeniu wniosku oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który pełni rolę wiodącą w programie. Zadaniem Gminy Luzino jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność. Za decyzję o udzieleniu dofinansowania i inne jest odpowiedzialny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Programu Krajowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności po przez wymianę pieców i ocieplenie budynków. Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.

Punkt doradztwa mieści się w budynku Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11 (na parterze) i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 13.30 oraz we wtorki od 7.30 do 14.30. 

 


Informacja archiwalna 

WFOSiGW 1

 

Gmina Luzino otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródła energii cieplnej na terenie Gminy Kwidzyn w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017 na realizację zadania pn. Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasą na terenie Gminy Luzino.

Planowane koszty kwalifikowane: 550.842,00zł

Przyznana dotacja: 129.700,00 zł

W ramach zadania pn. Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasą na terenie Gminy Luzino, zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła tj.:

15 budynków planuje wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe

15 budynków planuje wymianę kotłów węglowych na kotły na biomasę

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

pyły ogólne – 1,571 Mg/rok (stan obecny – 2,860Mg/rok)

SO2 0,011Mg/rok (stan obecny – 1,373Mg/rok)

NOx –0,138 Mg/rok (stan obecny – 0,143Mg/rok)

CO – 3,514 Mg/rok (stan obecny – 0,411 Mg/rok)

CO2 – 60,487 Mg/rok (stan obecny – 274,431Mg/rok)

emisja równoważna – 12,248 Mg/rok

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://wfos.gdansk.pl/

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer