Pasek dekoracyjny

Sport i rekreacja

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie jest administratorem gminnych obiektów sportowych, w tym: Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, Stadionu Gminnego, Boiska Orlik w Luzinie oraz Kompleksu Boisk w Kębłowie.

Jednostka jest współorganizatorem ponad 100 imprez sportowo – rekreacyjnych, z których najważniejsze to: Cykl 13 Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup, Kaszubska Paraolimpiada, Spartakiada Przedszkolaków, Bieg Uliczny Kaszubska Piętnastka, Luzińska Liga Sołecka, Luzińska Liga Halowa, Cykl Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Turniej „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, Cykl „Biegi Po Zdrowie”, Mistrzostwa Kaszub Halową Piłkę Nożną dla Mężczyzn i Kobiet.

W sekcjach sportowych GOSRiT Luzino w zajęciach treningowych uczestniczy ponad 500 dzieci oraz 200 dorosłych, są to: 12 dziecięce i młodzieżowe drużyny piłki nożnej chłopców i dziewcząt, IV Liga i B-klasa mężczyzn, II Liga Kobiet, sekcja kickboxingu, siatkówki dziewcząt, tenisa stołowego, sportów walki koluchstyl, Aktywni seniorzy, 9 drużyn sołeckich: Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Zelewo, Barłomino, Wyszecino, Robakowo, Sychowo, Milwino.

W swojej ofercie GOSRiT proponuje również organizację obozów sportowych i  szkoleń.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
tel./fax: 58 678 05 54
www.gosrit.luzino.pl
www.uwolnijpilke.pl

https://www.facebook.com/ktskgoritluzino?ref=profile

Dyrektor placówki: Piotr Klecha

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer