Pasek dekoracyjny

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino

logotypy

Inwestycja pt. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino’’ otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projektem zostaną objęte szkoły podstawowe w Gminie Luzino, do których uczęszcza łącznie ok. 450 dzieci, tj.:

  • budynek Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie;
  • budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – oddział przedszkolny w Zelewie;
  • budynek szkoły Podstawowej w Sychowie – oddział przedszkolny w Robakowie
  • budynek Szkoły podstawowej w Wyszecinie.

Kompleksowe działania modernizacji energetycznej w szkołach podstawowych obejmą:

  • wykonanie docieplenia ścian, stropodachów;
  • wymienienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
  • modernizację lub wymianę instalacji ogrzewania obiektów;
  • modernizację lub wymianę istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej w Robakowie, na pompy ciepła powietrze/woda w Szkołach w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alternatywne źródło ciepła kotły gazowe w Wyszecinie i Zelewie.

Aktualnie Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargów. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2017 roku.

 

Filtr nie dostępnypost_type:events