Pasek dekoracyjny

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino

logotypy

Inwestycja pt. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino’’ otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projektem zostaną objęte szkoły podstawowe w Gminie Luzino, do których uczęszcza łącznie ok. 450 dzieci, tj.:

  • budynek Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie;
  • budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – oddział przedszkolny w Zelewie;
  • budynek szkoły Podstawowej w Sychowie – oddział przedszkolny w Robakowie
  • budynek Szkoły podstawowej w Wyszecinie.

Kompleksowe działania modernizacji energetycznej w szkołach podstawowych obejmą:

  • wykonanie docieplenia ścian, stropodachów;
  • wymienienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
  • modernizację lub wymianę instalacji ogrzewania obiektów;
  • modernizację lub wymianę istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej w Robakowie, na pompy ciepła powietrze/woda w Szkołach w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alternatywne źródło ciepła kotły gazowe w Wyszecinie i Zelewie.

Aktualnie Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargów. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2017 roku.

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

UWAGA!

Urząd Gminy Luzino informuje, że stawki opłat za odpady komunalne w roku 2022 nie ulegają zmianie.

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na przypisane do nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych, które również nie uległy zmianie.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem gotowych blankietów opłat, proszeni są o telefoniczne (58 67820 68 wew. 78) bądź e-mailowe (komunalny_ar@luzino.pl) zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Luzino,

w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 roku