Pasek dekoracyjny

Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Luzino

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 313,322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego Programem Rozwoju ROW na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wybudowanie w miejscowości: Sychowo chodnika o długości 247 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. Jana Pawła II, Wyszecino chodnika o długości 380 m przy ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Of. Stutthofu do ul. Łowieckiej, chodnika o długości 198 m przy ul. Of. Stutthofu na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Krzywej, Kochanowo chodnika o długości 179 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. ks. Borysewicza na odcinku od ul. Przemysłowej w kierunku ul. św. Wawrzyńca, chodnika o długości 202 m przy ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od granicy miejscowości Kochanowo do ul. Wspólnej, Kębłowo chodnika o długości 916 m przy ul. Ludowej na odcinku od skrzyżowania ul. Ludowej z ul. Wiejską w kierunku miejscowości Kochanowo do granicy miejscowości, chodnika o długości 335 m przy ul. Wiejskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Solidarności, chodnika przy ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Perłowej do skrzyżowania ul. Chłopskiej i Wiejskiej o długość 155 m oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1451G o ciąg pieszo-rowerowy o długości 886 m przy ul. Chłopskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Przyleśnej, Milwino chodnika przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej długość 376 m, chodnika przy ul. Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku ul. Sosnowej o długości 115 m.

Całkowita wartość projektu wyniosła  1.746.032,62 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 500.000,00 zł.

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer