Pasek dekoracyjny

Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Luzino

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 313,322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego Programem Rozwoju ROW na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wybudowanie w miejscowości: Sychowo chodnika o długości 247 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. Jana Pawła II, Wyszecino chodnika o długości 380 m przy ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Of. Stutthofu do ul. Łowieckiej, chodnika o długości 198 m przy ul. Of. Stutthofu na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Krzywej, Kochanowo chodnika o długości 179 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. ks. Borysewicza na odcinku od ul. Przemysłowej w kierunku ul. św. Wawrzyńca, chodnika o długości 202 m przy ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od granicy miejscowości Kochanowo do ul. Wspólnej, Kębłowo chodnika o długości 916 m przy ul. Ludowej na odcinku od skrzyżowania ul. Ludowej z ul. Wiejską w kierunku miejscowości Kochanowo do granicy miejscowości, chodnika o długości 335 m przy ul. Wiejskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Solidarności, chodnika przy ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Perłowej do skrzyżowania ul. Chłopskiej i Wiejskiej o długość 155 m oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1451G o ciąg pieszo-rowerowy o długości 886 m przy ul. Chłopskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Przyleśnej, Milwino chodnika przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej długość 376 m, chodnika przy ul. Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku ul. Sosnowej o długości 115 m.

Całkowita wartość projektu wyniosła  1.746.032,62 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 500.000,00 zł.

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events