Pasek dekoracyjny

Sołectwo Zelewo

Sołtys Dariusz Miotk
Tel.: 693 999 219

Zelewo (Zélewò), wieś sołecka usytuowana przy drodze krajobrazowej zwanej Kępą Górecką. Najstarsze ślady osadnictwa datowane są na wczesną epokę żelaza, co potwierdziły znaleziska grobów skrzynkowych w latach 20. XX w. Według ksiąg komturstwa gdańskiego, Zelewo należało do dóbr właścicieli okręgu puckiego, na prawie polskim.  Pierwsza spisana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1400 roku, gdzie wymienia się Jeska i Matzka z Zelowe, którzy wstawili się przed lęborskim sądem ziemskim.  Do końca XVII w. należało do rodu Zelewskich, a od XVIII w. zostało podzielone na 5 części udziałow szlacheckich, z których dwa należały do rodziny Zelewskich, a pozostałe do Ustarbowskiego, Poblockiego, Tempskiego. Następnie w roku 1860 Zelewo wraz z folwarkiem Bielawa było podzielone między trzech właścicieli: von Paschkena, von Zelewskigo i von Poblockiego. W roku 1873 cały podzielony majątek szlachecki został zamieniony w gminę wiejską Seelau. W grudniu 1873 roku wydzielono Grabowin z obszaru dworskiego Rybno i włączono do gminy wiejskiej Seelau. W okresie międzywojennym, w okresie od 1920 roku do 01.09.1939 roku Zelewo należało do Polski i było wsią graniczną między Polską a Niemcami. Od roku 1884 w Zelewie funkcjonowała Szkoła Powszechna. Pierwszym jej kierownikiem i nauczycielem (jedynym, któremu nadano tytuł rektora szkoły powszechnej) do roku 1900 był Franciszek Szornak  (ur. 1857 roku w Szemudzie).

Zabytki architektoniczne: pozostałości majątku rodu Zelewskich, budynek szkoły z II połowy XIX w. położone przy ul.Długiej.

Ponadto warto zobaczyć:  rzekę Redę leniwie wijącą się wśród łąk.

Warto wiedzieć: Zelewo znajduje się w najniżej położonym punkcie gminy (35 m.n.p.m.). Nazwa Zelewo pochodzi błota, bagna. W okresie międzywojennym nauczycielem szkoły w Zelewie był znany pisarz kaszubski Aleksander Labuda (Guczów Mack). W Zelewie mieszkał i pracował  poseł na Sejm II RP Antoni Groth, urodziła się Otylia Szczukowska (córka Franciszka Szornaka), znana rzeźbiarka powiatu wejherowskiego. Wiele ciekawych informacji o życiu  wsi dostarcza „Kronika szkoły powszechnej od 1884-1945 roku”.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer