Pasek dekoracyjny

Sołectwo Kębłowo

SołtysSołtys Piotr Michałek
Tel.: 500-400-350

 

Kębłowo (Kãbłowò), wieś sołecka usytuowana po obu stronach głównej drogi krajowej nr 6 Gdańsk – Szczecin. Najwcześniejsze osadnictwo datowane jest na epokę kamienia i wczesną epokę żelaza, co zostało potwierdzone przez badania archeologiczne. Natomiast pierwsze dokumenty datowane są na 1369 rok, wówczas należała do wsi rycerskich funkcjonujących  na prawach magdeburskich. W XVI w. wieś znajdowała się w posiadaniu von Lubockiego, następnie von Czapskich, Przebendowskich oraz ich następców. Byli nimi  kapitan von Zabokrzycki, Em.Haber, Ida von Platen, a od 1834 roku landrat (starosta) baron von Platen. Według katastru kontrybucyjnego z 1773 roku Kębłowo należało do generała porucznika Przebendowskiego. W roku 1864 nastąpił podział dóbr kębłowskich na Kębłowo, Kochanowo z Kębłowskim Młynem i Charwatynią. Ostatnimi właścicielami Kębłowa byli Grönwald, Wolschon, Schröder. Do Kębłowa należało wiele przysiółków: Pisakowskie, Kębłowski Młyn (który od 1828 roku nie był już młynem), Bożejewo, Pikronowskie (albo Pikronowa), Wołowa Karczma (później ważny punkt komunikacyjny ze względu na odnogę drogi państwowej) i Charwatynia, która była niegdyś samodzielnym majątkiem dzierżawionym przez rodzinę Bachów. W 1789 roku funkcjonowała  jako miejsce zajazdu i poboru myta na granicy prowincji. W okresie międzywojennym na terenie Kębłowa odbywała się odprawa celna towarów przewożonych z Niemiec do Polski i odwrotnie. Funkcjonował również posterunek polskiej straży granicznej. Aktualnie wieś ta jest drugą po Luzinie najliczniej zamieszkałą miejscowością gminy.

Zabytki architektoniczne: budynek starej szkoły z I połowy XIX w. (ul.Wiejska), zabudowania Poniatówki (ul.Młyńska), budynek polskiej straży granicznej (ul.Orzechowa). Obecnie  funkcjonują one jako budynki mieszkalne.

Pomniki przyrody: dęby szypułkowe o nazwach: „Bracia” i „Gamrot” (wiek 430), „Hubert” (380), „Przydrożny” (360), „Rozłożysty” (260), lipy drobnolistne „Siostry” (230), buk zwyczajny „Zapora” (200), klon pospolity „Jarema” (210), znajdujące się przy ul.Wiejskiej.

Osobliwości przyrodnicze: użytek ekologiczny „Wołowe Uroczysko” na półn. od Luzina przy drodze krajowej nr 6 (5,25ha).

Szlaki turystyczne: Wyznaczone ciągi pieszo – jezdne z Kębłowa do Kochanowa i w kierunku  Luzina.

Twórczość lokalna: kowalstwo artystyczne (ul.Sosnowa), haft kaszubski (ul.Chłopska).

Gastronomia: Lokal Gastronomiczny „Chata” (ul.Gdańska).

Noclegi: pokoje gościnne: „Chata”  (ul.Gdańska), „Szafran” (ul.Wejherowska), Domek „Ostoja” (ul.Wiejska).

Warto zobaczyć: kościół pw. św. Jadwigi Ślaskiej, w którym znajduje się zabytkowa figura św.Alojzego.

Warto wiedzieć: Część nagrobka, dawnego właściciela Kębłowa – kapitana Zabokrzyckiego znajduje się przy w ogrodzie przed starą plebanią w Luzinie. W latach 1855 – 1856 baron von Platen wybudował w Charwatyni pałac w stylu neogotyckim, który spłonął u schyłku XIX w. Pozostałością świetności pałacu i zespołu parkowego (położonego pomiędzy ul.Charatyńską, a ul.Orzechową),  są  pomniki przyrody, staw i cierpisko. W pałacu dwukrotnie przebywał cesarz Wilhelm I. W okresie międzywojennym trwały prace planistyczne, a następnie geodezyjne nad lokacją nowego miasta pod nazwą Pomorskie Miasto. Miało ono stanowić przykład modelowego wzoru miasta – ogrodu lansowanego przez Europę Zachodnią (twórcą tej koncepcji był angielski urbanista Ebenezer Howard. W okresie międzywojennym przyjeżdżał do swojej willi w Kębłowie wybitny polski muzykolog – prof. Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor kwartalnika „Muzyka” Józef Michał Chomiński (1906-1994).

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer