Pasek dekoracyjny

Sołectwo Robakowo

SołtysSołtys Marzena Pallach
Tel.: 660-104-624
Robakowo (Robôkòwò), wieś sołecka, w której stwierdzono  ślady osadnictwa z epoki neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Stwierdzono również okres wpływów rzymskich.  Pierwsze pisemne wzmianki o tej wsi pochodzą z 1335 roku. Robakowo było podzielone na wiele udziałów szlacheckich. Właścicielami Robakowa byli kolejno: Bartłomiej Robakowski, Maciej Otto, Jakub Miodane. Od 1773 roku należało do Jana Fryderyka von Jannewitz, von Chmielińskiego, von Gowińskiego. W roku 1848 było już czterech właścicieli szlacheckich: Michał von Gowiński, Jan von Malottke, Wincenty i Feliks von Warzewsccy. W 1862 roku udział Gowińskiego przeszedł na Ferdynanda von Zelewskiego, zaś udział Warzewskiego na von Sychowskiego, na wybudowanie Swichowa.
W okresie międzywojennym znajdowały się tam dwa duże majątki (folwarki) należące do rodziny Pries. Z dawnych zabudowań zachowała się stajnia podworska, posiadająca ozdobne detale architektoniczne oraz budynek szkoły. Na budynku szkoły znajduje się tablica upamiętniająca nauczyciela tej szkoły, kierownika szkoły, porucznika Stefana Lewińskiego, który zginął w walce obronnej kraju w 1939 roku.

Zabytki architektoniczne: stajnia podworska z XIX w. (ul.Dworska), szkoła z 1907 roku (ul.św.Jana).

Osobliwości przyrodnicze: użytek ekologiczny „Robakowski Moczar”, położony między Robakowem a Gościcinem (pow.2,01ha).

Szlaki turystyczne: miejsca rekreacyjno – sportowe w kompleksie leśnym, rozpoczynające się od parkingu leśnego wyposażone w urządzenia do ćwiczeń, przystosowane  do uprawiania biegów, z wyznaczonymi trasami nordic walking:  „Orzechówki” (3 km), „Kusego” (5,4 km), „Żurawia” (9,3 km), „Widokowa (15,3 km). Wyznaczone  ciągi pieszo – jezdne w kierunku Luzina i Sychowa.

Warto wiedzieć: Funkcję kierownika szkoły w okresie międzywojennym na terenach przygranicznych mogła pełnić osoba, posiadająca stopień wojskowy. Porucznik Stefan Lewiński, w okresie międzywojennym, prowadził wszystkie uroczystości patriotyczne.

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer