Pasek dekoracyjny

Zamówienia publiczne


  • Zapytanie ofertowe nr 2/2.3/POIŚ/2017 na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – do pobrania
  • Załącznik nr 1; specyfikacja techniczna – do pobrania
  • Załącznik nr 2; formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego dotyczącego zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – do pobrania
  • Załącznik nr 3; wzór umowy – do pobrania
  • WYJAŚNIENIA NR 1 do zapytania ofertowego NR 2/2.3/POIS/2017 Zapytanie ofertowe na  zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Luzino NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO ” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH” II OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – do pobrania

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2.3/POIS/2017 na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – do pobrania


  • BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” Nr 7.2017 Termin składania Ofert: 25.07.2017 r. ROBOTY BUDOWLANE
    http://bip.luzino.pl/2550.html

Filtr nie dostępnypost_type:events

Biuletyn nr 146 Rady i Wójta Gminy Luzino

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

ePUAP logotyp

fe_is_rgb-1_02