Pasek dekoracyjny

Aktualności

27 lipca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 25 lipca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, związanego z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wzięło udział 15 Wykonawców, którzy złożyli na 6 części postępowania przetargowego łącznie 33 oferty. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

20424548_1457378150994847_1652752779_oProjekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

 

20 czerwca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

Informacja do BG_lipiec 2017 r (004)-page-0

24 marca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W związku powyższym Gmina Luzino przygotowała postępowanie przetargowe na wyżej wymieniony zakres robót objętych projektem. Dokumentacja przetargowa została wysłana do Instytucji Wdrażającej celem poddania się kontroli ex-ante.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


 

21 lutego 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Termin ogłoszenia zamówienia na wyżej wymienione roboty budowlane zaplanowano  na marzec 2017 r. Planowany termin podpisania umów z Wykonawcami na wyżej wymienione zamówienie publiczne ma odbyć się w czerwcu 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zakresem przedmiotowym projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” zaplanowano na lipiec 2017 r. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


 

30 listopada 2016 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy RafałaMontaż tablic informacyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

W dniu 22 listopada 2016 roku na terenie gminy Luzino w miejscowościach Kębłowo, Luzino, Sychowo oraz Robakowo zostało dostarczonych i zamontowanych 10 tablic informacyjnych promujących realizację przez Beneficjenta Gminę Luzino projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Tablice informacyjne zostały zamontowane na stelażu (6 szt.) na terenie gminy Luzino oraz na klej montażowy na obiektach OŚ Luzino, SUW Kębłowo, SUW Luzino oraz SUW Sychowo.

Tablice informacyjne zostały wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

wp_20161122_15_43_02_prowp_20161122_15_27_42_prowp_20161122_14_54_28_prowp_20161122_12_55_46_prowp_20161122_14_08_45_prowp_20161122_13_39_29_prowp_20161122_12_34_03_prowp_20161122_11_43_10_prowp_20161122_11_02_52_pro20161122_103343

Filtr nie dostępnypost_type:events

Biuletyn nr 143

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

ePUAP logotyp

fe_is_rgb-1_02