Pasek dekoracyjny

30 lat temu…

27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne wybory. Były to wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Polacy otrzymali szansę urządzenia swoich miast i wsi – swoich Małych Ojczyzn – zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. Od tego wydarzenia minęło 30 lat.

W wyniku tajnego głosowania podczas pierwszej sesji Rady Gminy Luzino w dniu 6 czerwca 1990 r. na przewodniczącego Rady Gminy w Luzinie, na okres kadencji w latach 1990-1994 został wybrany Teofil Sirocki. W 1990 r. Wójtem Gminy Luzino został Kazimierz Hinc. W 1992 r. Rada Gminy Luzino wybrała na wójta Jarosława Wejera.

Skład I Kadencji Rady Gminy Luzino:

Roman Dampc, Wacław Dempc, Jerzy Dobek, Marian Dzienisz, Ryszard Grzenkowicz, Jan Hebel, Kazimierz Hinc, Józef Hinz, Barbara Koepke, Wacław Miotk, Andrzej Mielke, Kazimierz Odwald, Stanisław Perszon, Anna Post, Jan Schulz, Leon Serkowski, Andrzej Stefanowski, Teofil Sirocki, Andrzej Stenka, Urszula Topp, Wojciech Trybowski, Jarosław Wejer, Stefan Wróblewski, Róża Wandtke.

30 czerwca 1990 r. ówcześni Radni wybrali Zarząd Gminy Luzino, w którego szereg weszli radni: Jarosław Wejer, Teofil Sirocki, Ryszard Grzenkowicz i Stanisław Perszon.

Podczas sesji w dniu 28 lipca 1990 r. Rada Gminy Luzino powołała Skarbnika Gminy Luzino, którym została Mirosława Stolc. Warto zaznaczyć, iż swoją funkcję pełniła do 11 maja 2016 r.

14 września 1990 r. radni podjęli uchwałę w sprawie potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino. Ustalono, że w obrębie gminy działają następujące sołectwa: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Milwino, Luzino, Robakowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo, Zielnowo.

 

Szanowni Państwo,

potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Luzino wymagały 30 lat temu zrealizowania wielu niezbędnych inwestycji, takich jak budowa ośrodka zdrowia, oczyszczalni ścieków, kanalizacji gminy, rozbudowa szkół i realizacji wielu innych projektów. Wizerunek gminy i poziom życia mieszkańców zmienił się nie do poznania. Zadbane i dobrze wyposażone placówki oświatowo-wychowawcze, wybudowane i wyremontowane drogi, budowa nowoczesnych stacji uzdatniania wody i dziesiątek kilometrów sieci wodociągowych oraz obiektów sportowych, a także bogata oferta kulturalno-sportowa to efekt wielu lat działań przy nakładzie pracy wielu ludzi, którzy pracowali na rzecz samorządu przez minione lata.

Wójt Gminy Luzino

                                                                                                                                                     Jarosław Wejer

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer