Pasek dekoracyjny

Aktywne Sołectwo Tępcz

Projekt pn. ,, Aktywne sołectwo Tępcz’’

Dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej pod nazwą:

AKTYWNE SFRESH MARKETOŁECTWO POMORSKIE

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności miejscowości Tępcz poprzez utworzenie miejsca w centrum wsi, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy sołectwa. W ramach projektu wyrównany został teren za świetlicą wiejską, wykonana została nawierzchnia trawiasta na powierzchni ok. 280 m2, oraz nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 46 m2. Zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej: wiosło podwójne na pylonie, biegacz podwójny na pylonie oraz orbit rek podwójny na pylonie. Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury: 2 stoły z ławkami, stół do tenisa oraz grill betonowy.

Wartość projektu wyniosła 40 449,00 zł.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.