Pasek dekoracyjny

Bezpłatne porady prawne

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które odbędą się:

7 listopada 2019 r. godz. 13:00-15:00

21 listopada 2019 r. godz. 13:00-15:00

5 grudnia 2019 r. godz. 13:00-15:00

19 grudnia 2019 r. godz. 13:00-15:00

Odbędą się bezpłatne porady prawne dla klientów

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Luzinie.

Porady prawne są udzielane w gabinecie przy punkcie konsultacyjnym Komisji
(Luzino, ul. 10 Marca 11).

Świadczone porady prawne są z zakresu prawa cywilnego,

prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego,

prawa dotyczącego zasad nawiązywania, wykonywania i rozwiązywania umów najmu lokali
i domów,

sprawy związane z własnością lokali i domów.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer