Pasek dekoracyjny

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku

Kębłowo

Wyszecino, Barłomino, Tępcz, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo

Luzino I

Luzino II

Robakowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino

Jak segregować?


Deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać do końca grudnia br. Deklaracje powinny składać osoby, które będą zagospodarowywać odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach,  osoby, które dotychczas zbierały odpady komunalne w sposób nieselektywny oraz osoby, które chciałyby uwzględnić zmiany mające wpływ na wysokość opłaty.

DRUK DEKLARACJI ( 2020 R.) 

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.