Pasek dekoracyjny

Informacja dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Planowany termin zakończenia prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo to 31 maj 2019 roku. Po dokonaniu odbioru końcowego planuje się podłączenia poszczególnych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.