Pasek dekoracyjny

Konkurs „Rolnicy dzieciom” w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

Urząd Statystyczny w Gdańsku ogłosił nowy konkurs pn: „ROLNICY DZIECIOM” w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, który potrwa od 16 września do 10 października 2020 r .

Dokonując samospisu przez Internet rolnicy będą mogli przyczynić się do pozyskania sprzętu sportowego dla sołectw
z przeznaczeniem dla dzieci.  

Nagrody otrzymają: 4 gminy (o liczbie gospodarstw rolnych powyżej 500) z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospodarstw rolnych poprzez samospis internetowy,  3 gminy (o liczbie gospodarstw rolnych od 100 do 499 ) z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospodarstw rolnych poprzez samospis internetowy i 2 gminy (o liczbie gospodarstw rolnych do 99) z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospodarstw poprzez samospis internetowy. Nagrody – to piłki do kosza, siatkówki i nogi, pompki oraz siatki na piłki. Dodatkowo każda zwycięska gmina otrzymuje komplet gadżetów promujących spis rolny.

regulamin konkursu

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer