Pasek dekoracyjny

Miejsca parkingowe – XX Światowy Zjazd Kaszubów Luzino 7.07.2018r.

1) dla autokarów przywożących grupy uczestników zjazdu, w tym poczty sztandarowe – przy ul. Wilczka (plac kolejowy) oraz przy ul. Wilczka (na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6),
2) dla samochodów osobowych przywożących poczty sztandarowe – przy
ul. Of. Stutthofu 14 (za budynkiem ośrodka kultury),
3) dla samochodów osobowych przy ulicach: Machalewskiego, 10 Marca,
3 Maja, Kusocińskiego, Szkolnej (wzdłuż budynku szkoły), Wilczka (parking przy tzw. ścieżka zdrowia), Jana Pawła II (przy Parafii Matki Boskiej Różańcowej), przy ul. Of. Stutthofu 11 (budynek urzędu),
4) dla uczestników zjazdu przyjeżdżających od strony Rosoch (po zamknięciu ul. Of. Stutthofu na wysokości cmentarza parafialnego) – przy ul. Of. Stutthofu 47 (przy budynku nadleśnictwa).