Pasek dekoracyjny

Przygotowania do wprowadzenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

CCI20180228W ramach przygotowań do stosowania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy w Luzinie uczestniczył w konferencji naukowej – „Bezpieczeństwo Danych Osobowych w Cyberprzestrzeni – Szanse, Wyzwania, Zagrożenia”. Jednym z prelegentów na konferencji była Pani dr Edyta Bielak-Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Na konferencji omówiono  między innymi :

– problematykę zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

– zasady „obsługi” incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych,

– nowe prawa osób których dane dotyczą, wynikające z RODO

– zaangażowanie Inspektora Danych Osobowych w proces działania organizacji.