Pasek dekoracyjny

Stypendium socjalne Wójta Gminy Luzino – do 15 września 2018 r.

Wójt Gminy Luzino informuje, iż w terminie do dnia 15 września 2018 roku można składać wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku szkolnym 2018/2019. Pomoc finansowa może być udzielona uczniom  szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych,  pochodzących z rodzin,   w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 514 zł netto.

Wnioski będą wydawane po 16 sierpnia 2018 roku w pokoju nr 20 w budynku przy ul. 10 Marca 11 przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2018 roku.

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE WÓJTA GMINY LUZINO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – DO POBRANIA – kliknij

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.