Pasek dekoracyjny

Utrudnienia w ruchu drogowym w Kębłowie od 13 czerwca do 31 sierpnia

Szczegóły dotyczące utrudnień znajdują się w załączniku – Zawiadomienie z Zarządu Dróg Powiatowych.