Pasek dekoracyjny

Wakacje z GOSRiT Luzino

W okresie wakacji szkolnych GOSRiT Luzino w oparciu o własne obiekty przygotował szereg imprez sportowo – rekreacyjnych.

Orlik w Luzinie będzie czynny codziennie w godz. od 10.00 do 22.00, natomiast w Kębłowie – od godz. 10.00 do 21.00. Na obiektach zapewniona będzie obsługa instruktorska, której zadaniem będzie bieżące animowanie aktywności wśród dzieci i młodzieży przebywającej na obiekcie. Informacje o  imprezach na Orlikach będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.gosrit.luzino.pl , FB Orlik luzino.

orlik wakacje20 17

wakacjezgosritem1