Pasek dekoracyjny

Wyniki głosowania w II turze wyborów na terenie gminy Luzino

Zbiorcze wyniki głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.07.2020 rok

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza

Poszczególni kandydaci

 

 

Liczba głosów ważnych

 

 Nr 1

Luzino

 Nr 2

Luzino

 Nr 3

Luzino

 Nr 4

Wyszecino

 Nr 5

Sychowo

 Nr 6

Kębłowo

 Nr 7 Kębłowo

 

 Ogółem  % poparcia
1. Duda Andrzej Sebastian 775 713 995 486 851 538 568 4926 61,30%

2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

434 461 759 194 314 520 428 3110 38,70%
  1209 1174 1754 680 1165 1058 996 8036  

wyniki II tury

frekwencja II tura wyborów

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer