Pasek dekoracyjny

Zebranie Wiejskie w Wyszecinie – 16 lutego

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16 lutego 2018 r. /piątek/ o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Wyszecinie przy ul. Szkolnej 2 wg proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania i sprawy regulaminowe.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.
  3. Podział budżetu sołectwa na 2018 rok.
  4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2018 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Sołtys Wsi Wyszecino

Zygmunt Wiśniewski