Pasek dekoracyjny

Wybory ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wystąpił do Rady Gminy Luzino o dokonanie wyboru 1 ławnika sądowego na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Wnioski będą przyjmowane do 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Luzino. Poniżej niezbędne informacje i formularze.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Luzino w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

– Karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata

Oświadczenie kandydata – postępowanie o przestępstwo

Oświadczenie kandydata – władza rodzicielska

Zaświadczenie lekarskie

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.