Pasek dekoracyjny

10 września – ponownie szczepienie plenerowe w Luzinie

10 września (piątek) zapraszamy na szczepienia przeciwko COVID-19 do Luzina. Szczepienie będzie wykonywane w „Szczepibusie” przy remizie OSP w godzinach 14.00-19.00. Tym razem szczepionkami nie tylko Janssen, ale także Pfizer. Szczepienia nie wymagają rejestracji, niemniej wychodzimy naprzeciw osobom, które są zdecydowane, by w tym dniu się zaszczepić i dla nich będzie dedykowane szczepienie w godzinie od 14.00 do 15.00 – po wcześniejszym zadzwonieniu z podaniem numeru swojego telefonu do Urzędu Gminy Luzino w terminie do 8 września.  Przypominamy, że Gmina zapewnia także bezpłatny dowóz osobom, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień z innych miejscowości. W tym przypadku również prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby transportu do Urzędu Gminy. Dla chętnych będzie również możliwość dokonania samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.

Akcja szczepień jest organizowana we współpracy z Wojewodą Pomorskim, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Luzinie.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer