Pasek dekoracyjny

Gmina Luzino powyżej średniej krajowej w samospisie mieszkańców

W ostatni weekend w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań spisało się ponad 80 rodzin w naszej gminie i ogólny stan od początku trwania NSP do dnia 3 maja wyniósł 565 zakończonych formularzy spisowych, co stanowi 13,06% wszystkich podlegających spisowi mieszkań w gminie Luzino. Tym samym wyprzedzamy średnią krajową, która wynosi 11,03% spisanych mieszkań w Polsce.

Od dziś – 4 maja,  rozpoczynają pracę rachmistrzowie telefoniczni, którzy będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Bezpośrednie wywiady w domach będą realizowane w późniejszym terminie. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/. W dalszy ciągu zachęcamy do dokonywania samospisu przez Internet oraz do rodzinnej pomocy w spisaniu się osób starszych. W ramach samospisu można również skorzystać ze specjalnego stanowiska komputerowego w Urzędzie Gminy Luzino (telefon: 58 678 20 68).

Uczestnikom loterii Narodowego Spisu przypominamy, że pozyskany kod należy zarejestrować na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Pierwsze losowanie nagród już 7 maja.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer