Pasek dekoracyjny

Biuletyny informacyjne

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – Nr 157

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – Nr 156

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino Nr 155

Biuletyn Nr 154

“Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino – nr 153″

Biuletyn Nr 152

Biuletyn Nr 150

Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino – nr 149

Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino – Nr 151

Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino, nr 150

Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino, nr 149

Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino – nr 148

Gminny Biuletyn Informacyjny Wójta i Rady Gminy Luzino – nr 146/marzec 2018

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy nr 145/grudzień 2017

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy, nr 144/październik 2017

Biuletyn, nr 143

Biuletyn Nr 143/lipiec 2017

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy – nr 142

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 141

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 140

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 139

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 138

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 137

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 136

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 135

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 134

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 133

Gminny Biuletyn Informacyjny nr 132

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer