Pasek dekoracyjny

Gmina Luzino przyłącza się do ogólnopolskiego protestu w sprawie drastycznych cen gazu

W celu przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, zbierane są podpisy mieszkańców gminy, którzy chcą przyłączyć się do protestu. Lista poparcia w załączeniu. Listę można wydrukować i zebrać od zainteresowanych  osób podpisy i dostarczyć ją do kancelarii Urzędu Gminy Luzino (budynek przy ul. Of. Stutthofu 11) do dnia 18 października 2021 r. do godziny 15.30. Istnieje również możliwość złożenia podpisu na listach wyłożonych w kancelarii urzędu w dniach 15 i 18 października br. w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie przy ul. Of. Stutthofu 58 również w dniach 15 i 18 października br. w godzinach od 10.00 do 18.00.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne we wtorek, 19 października, organizuje  spotkanie zainteresowanych samorządów, na którym podpisane zostaną  pisma – wystąpienia m.in. do Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Do pism załączone zostaną kopie formularzy z podpisami mieszkańców sprzeciwiających się podwyżkom. Planuje się również  powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego, reprezentującego poszkodowanych drastycznymi podwyżkami cen gazu. Województwo Pomorskie będzie reprezentował Starosta Pucki – Jarosław Białk.

Formularz podpisów – do pobrania

UWAGA!

Urząd Gminy Luzino informuje, że stawki opłat za odpady komunalne w roku 2022 nie ulegają zmianie.

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na przypisane do nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych, które również nie uległy zmianie.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem gotowych blankietów opłat, proszeni są o telefoniczne (58 67820 68 wew. 78) bądź e-mailowe (komunalny_ar@luzino.pl) zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Luzino,

w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 roku