Pasek dekoracyjny

Gmina Luzino z Hitem Gospodarczo-Samorządowym!

Gmina Luzino zdobyła nagrodę Irydowy Hit, w ramach konkursu pn. „Gospodarczo Samorządowy Hit Regionów.”
Kapituła przyznała gminie statuetkę za przeprowadzenie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” – inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. To największe na Pomorzu tego typu zadanie przeprowadzone w gminie wiejskiej.

UWAGA!

Urząd Gminy Luzino informuje, że stawki opłat za odpady komunalne w roku 2022 nie ulegają zmianie.

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na przypisane do nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych, które również nie uległy zmianie.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem gotowych blankietów opłat, proszeni są o telefoniczne (58 67820 68 wew. 78) bądź e-mailowe (komunalny_ar@luzino.pl) zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Luzino,

w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 roku