Pasek dekoracyjny

Informacja dla Mieszkańców Kębłowa – dot. płatności u sołtysa

Szanowni Mieszkańcy Kębłowa!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8.02.2022 r. sołtys Kębłowa nie przyjmuje wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opłat za wodę i ścieki.

Opłaty należy uiszczać na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na fakturze za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków poprzez dowolny sposób płatności.