Pasek dekoracyjny

Jakie obostrzenia obowiązują w czerwonych strefach?

W każdy czwartek Kancelaria Premiera ogłasza listę powiatów w Polsce z wyodrębnieniem stref czerwonych i żółtych. Wszystko wskazuje, że od soboty – 17 października powiat wejherowski wejdzie do tzw. strefy czerwonej. Wynika to z faktu przeliczenia wzrostu wykrytych nowych zakażeń na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Prezentujemy poniżej, jakie wymagania mogą nas czekać.

 1. kościoły – uczestnicy wydarzeń religijnych mogą wypełniać 50 proc. kościoła, muszą też zasłaniać nos i usta. W przypadku, gdy msza lub inne wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, obowiązuje 1,5 metrowy dystans i zakrywanie ust oraz nosa
 2. ograniczenie liczebności wesel i innych uroczystości rodzinnych – do 50 osób nie licząc obsługi. Inne imprezy i spotkania (niezależnie od ich rodzaju) – również obowiązuje ograniczenie liczebności do 50 osób nie licząc obsługi, istnieje też obowiązek zakrywania ust i nosa
 3. transport zbiorowy: w przypadku przewozów lokalnych, pasażerowie mogą zajmować do 50 proc. wszystkich dostępnych miejsc lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust
 4. zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej
 5. podczas zakupów obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk
 6. zakaz organizowania wydarzeń sportowych z udziałem publiczności na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach i siłowniach
 7. zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych, zarówno w zamkniętych, jak i otwartych obiektach
 8. zakaz organizowania kongresów i targów – zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej
 9. w restauracjach i ogródkach obowiązuje konieczność zachowania dystansu – 1 osoba ma 4 mkw. Klienci muszą zakrywać nos i usta do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Obowiązek zasłaniania przez cały czas dotyczy też obsługi. Lokale otwarte od godz. 6 do 22 (ograniczenia tego nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos a także jej dostarczaniu)
 10. baseny i aquaparki – obowiązuje ograniczenie w liczbie odwiedzających do 75 proc. maksymalnego obłożenia obiektu
 11. całkowity zakaz działania wesołych miasteczek, parków rozrywki i rekreacji
 12. siłownie i kluby fitness – obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 10 mkw.
 13. w kinach obowiązuje ograniczenie 25 proc. publiczności o obowiązek zachowania 1,5 odstępu oraz zasłaniania ust i nosa
 14. korzystanie z sanatoriów i usług uzdrowisk a także rozpoczęcie rehabilitacji leczniczej jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego
 15. udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5 metrowy dystans oraz zakrywają usta i nos
 16. zakazane jest działanie dyskotek i klubów nocnych
 17. w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuaży może przebywać tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci
 18. działalność hotelarska – obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.09.2020 r.), do dnia 15 października 2020 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer