Pasek dekoracyjny

Kaszubskie Słowo Roku – zgłoszenia do 16 stycznia

Fundacja Kaszuby z Gdańska zorganizowała konkurs na Kaszubskie Słowo Roku 2020 (org. Kaszëbsczé Słowò Rokù 2020). Każdy może zaproponować wyraz, który jego zdaniem powinien zostać kaszubskim słowem ubiegłego roku. Co ważne, jedna osoba może zgłosić tyle słów, ile chce.

Zgłoszenia kandydatów na Kaszubskie Słowo Roku 2020 są przyjmowane do 16 stycznia 2021.

Promocja języka kaszubskiego

Jak informują organizatorzy konkursu, tego typu plebiscyt odbywa się pierwszy raz w historii Kaszubów. – Celem tego konkursu jest przede wszystkim promowanie języka kaszubskiego – mówi Mateùsz Titës Meyer, członek Zarządu Fundacji Kaszuby. – Chcemy pokazać, że ten język jest żywy, że się rozwija i można za jego pomocą opisywać to, co nas otacza. Ponadto chcemy zachęcać ludzi do używania języka kaszubskiego na co dzień – dodaje Meyer.

Ankieta do zgłaszania słów znajduje się na facebookowej stronie organizatora. Należy w niej podać propozycję słowa, jego tłumaczenie na język polski oraz definicję. Poza tym organizatorzy proszą o podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, by móc w prosty sposób skontaktować się z laureatami.

 

Kolejne etapy konkursu

Aby zgłosić propozycję na Kaszubskie Słowo Roku, należy wypełnić ankietę. Podpowiedzi można szukać na stronie Słownik polsko-kaszubski. Zgłaszanie słów to pierwszy etap konkursu. Kolejny rozpocznie się 24 stycznia 2021 r. i potrwa przez kolejny tydzień. To wtedy odbędzie się internetowe głosowanie na zaproponowane kaszubskie słowa. Jedna osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos.

Autorzy trzech słów, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają nagrody książkowe. Słowo, które otrzyma najwięcej ze wszystkich głosów, otrzyma tytuł Kaszubskiego Słowa Roku 2020.

Źródło: www.pomorskie.eu

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer