Pasek dekoracyjny

Konkurs dla organizacji z zakresu gospodarki cyrkularnej

Szanowni Państwo,

Stena Recycling  sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie grantowym  „GOZpodarne wyzwanie”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, szkół oraz innych podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnych. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie konkursowej i opisać pomysł na inicjatywę skierowaną do społeczności lokalnych zachęcającą do podejmowania aktywności w obszarze gospodarki cyrkularnej lub kształtującą odpowiedzialne wybory konsumenckie. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 czerwca do 20 lipca 2021 r. Wszystkie informację znajdą Państwo na stronie konkursu: www.stenarecycling.pl/konkursgoz/

Link do formularza i regulaminu:

Formularz konkursowy

Regulamin konkursu

Kontakt ws. Konkursu:  e-mail: konkurs.GOZ@stenarecycling.com, tel.: +48 794 169 207

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer